Zemní práce

Základové desky pod veškeré stavby
Zemní práce pro výstavbu komunikací a chodníků
Realizace venkovních sportovišť – dětská a sportovní hřiště
Kompletní výkopové a práce
Zemní a terénní úpravy
Ruční kopání
Demoliční práce