Lesnictví

Těžba dřeva a čištění lesních porostů
Provádíme tzv. probírku, těžbu vzrostlých porostů a stromů napadených kůrovcem.
Provádíme také pravidelné pročištění porostu.

Oplocování objektů, pastvin, sadů a zahrad
Zaplocení provádíme pomocí hydraulického zatloukače kůlů.